veenhuijsen.eu

Tips voor centric-packages

Wij maken overwegend gebruik van de standaard packages die Centric voor hun applicaties levert. Deze packages zijn puur applicatie gericht. Als je in een rapportage twee of meer applicaties wilt koppelen, zul je een andere oplossing moeten bedenken. Je kunt hiervoor zelf een package maken (en onderhouden) of wellicht heeft een commerciële partij hier al een package voor uitgebracht. Wat ook kan is vanuit je rapport een SQL-bevraging uitvoeren op de andere applicatie. Hiervoor moet de bouwer van het rapport, en ook degene die het rapport uitvoert, wel voldoende rechten hebben in Cognos voor die applicatie/databron.

Financiële verantwoording uit GISVG Inningen / Key2parkeren

De financiële verantwoording is iets wat je vaak in een rapport wilt gebruiken. Bijvoorbeeld om bepaalde soort transacties in een vooraf gedefinieerde periode te zien. In de package van Centric wordt hiervoor gebruik gemaakt van een view. Deze view koppelt allerlei gegevens aan de financiële verantwoording. Soms is dat handig. In mijn ervaring werkt het vaak onnodig vertragend. Maak dan een query aan op basis van SQL, met als databron GISVG Inningen / Key2Parkeren, en als selectie 'select * from inn_tfinverantwoording'.

Koppeling van HIS@all / Key2Parkeren naar Key2financiën

Als in een rapport - bijvoorbeeld voor een accountantscontrole - het handig is dat ook de grootboekrekening en kostenplaats worden getoond, dan kun je deze toevoegen vanuit Key2Financiën. Maak dan een nieuwe query aan op basis van SQL, met als databron Key2Financiën en als SQL-statement: select * from FIS_TCONVERSIE_FCL where KOPPELINGKODE='INNMEM'.

De 'KODE' in de conversietabel heeft als basis de financiële verantwoordingscode uit HIS@all / Key2parkeren. Echter, door aansturing van de detailcode journalisering uit Soort Financiële Verantwoording kan het zijn dat er meer gegevens uit de financiële verantwoording moeten worden samengevoegd, voordat kan worden gekoppeld. Bijvoorbeeld:
detailcode 0 = financiële verantwoordingssoort
detailcode 1 = financiële verantwoordingssoort + aanslagbiljetsoort
detailcode 4 = financiële verantwoordingssoort + heffingsoort
Kijk eventueel in de eigen applicatie (scherm IOAF) welke detailcode gevraagd wordt en wat deze exact inhoudt. Houd er ook rekening mee dat bepaalde velden een exacte lengte moeten hebben, aanslagbiljetsoort heeft 2 posities nodig, gebruik LPAD() om kleinere waarden aan te vullen.