veenhuijsen.eu

diftar - juridisch

Artikel 2.3.e Algemene wet inzake rijksbelastingen beschrijft de verschillende soorten aanslagen

belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de uitnodiging tot betaling, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, alsmede de voorlopige conserverende aanslag, de conserverende aanslag en de conserverende navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting;

Art 239 Gemeentewet Aanslagen van zelfde soort kunnen op één biljet

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar is bevoegd voor eenzelfde belastingplichtige bestemde belastingaanslagen van dezelfde soort die betrekking kunnen hebben op verschillende belastingen, op één aanslagbiljet te verenigen.

De heffingsambtenaar mag aanslagen van dezelfde soort op één biljet verenigen. Voorlopig en definitief kan niet op één biljet, verschillende jaren is niet uitgesloten, en dus toegestaan.

Recente uitspraak van Rechtbank Gelderland

(27 januari 2015, nr. AWB-14/6691, ECLI:NL:RBGEL:2015:288)
"Rechtbank ziet, gelet op de wetsgeschiedenis, geen belemmering om de aanslagen van twee opeenvolgende jaren op één aanslagbiljet te combineren."