veenhuijsen.eu

diftar - scripts

Hieronder staan de door mij toegepaste scripts. Het gebruik van deze scripts is vrijelijk toegestaan, mits de bronvermelding in het script intact blijft. Voor alle scripts is ook een opstartbestand gemaakt. In het opstartbestand staat aangegeven welk script moet worden uitgevoerd en in welke omgeving. dit is een batch (.bat)-bestand. Het script is een SQL (.sql)-bestand. Daarmee worden de wijzigingen doorgevoerd. In de bestanden staat met commentaarregels uitgelegd wat de werking is.

Het voordeel van een opstartbestand boven het handmatig uitvoeren is dat altijd de juiste omgeving gestart wordt voor het script. Je wilt immers niet dat het script in een andere omgeving gestart wordt dan verwacht, zeker niet in een situatie waar gebruik gemaakt wordt van de Meer Gemeenten Functionaliteit (MGF). Plaats de scripts op een lokatie waar de gebruiker bij kan, bijvoorbeeld in een nieuw aan te maken map onder \vg\tmp. Als gebruik gamaakt wordt van de Meer Gemeenten Functionaliteit, is het aan te raden voor elke omgeving een eigen script en opstartbestand te maken.

script selectiecode

Dit script wordt gebruikt om belastingplichten diftar die een einddatum hebben, te voorzien van een selectiecode. Op basis van deze selectiecode kan dan een kohier opgelegd worden. Alle belastingplichten diftar met een einddatum krijgen een selectiecode. Eventueel kan gekozen worden met een selectie op de einddatum dat deze voor een bepaalde datum moet liggen. In het script wordt uitgegaan van selectiecode 13. Deze selectiecode kan naar eigen inzicht worden aangepast. Wel van belang is dat de selectiecode moet zijn toegevoegd in gisvg.

Download het opstartbestand diftar_selectie.bat (1 kB)
Download het script diftar_selectie.sql (2 kB)

script ophogen

Dit zorgt ervoor dat de laatst verwerkte periode wordt opgehoogd met één jaar.

oorspronkelijk na ophogen na kohier na verlagen
2012 (beëindigd)
2013
geen aanslag
2012
2013 (beëindigd)
2014
geen aanslag
2013
2014 (beëindigd)
2015
geen aanslag
2014
2014 (actief)
2015
2016
2015
leeg (actief)
leeg
2016
2015


Download het opstartbestand diftar_verhogen.bat (1 kB)
Download het script diftar_verhogen.sql (2 kB)

script verlagen

Dit script verlaagt de laatst verwerkte periode weer met een jaar. Deze wordt gestart nadat het kohier gecombineerd met de diftar gereed is.

Download het opstartbestand diftar_verlagen.bat (1 kB)
Download het script diftar_verlagen.sql (2 kB)

voorbeeld van een samengevoegde aanslag

Voor de volledigheid ook een voorbeeld van een gedeelte van het aanslagbiljet na het afdrukken (afbeelding) (16 kB)
schermafdruk van de aanslag in gisvg (afbeelding) (32 kB)