veenhuijsen.eu

diftar - werkwijze

Voordat je bezig gaat om met scripts de database aan te gaan passen, is het van belang om in grote lijnen te weten hoe de wijze van aanslagoplegging in GISVG te werk gaat.

kohier draaien

Wat gebeurt er als een kohier gestart wordt? Aangegeven wordt (onder andere welke kohiersoort gestart wordt. Hieraan gekoppeld zijn belastingsoorten en tariefcodes die meegenomen worden. Een verplichte variabele is de te verwerken periode (belastingjaar). Hier is slechts één keuze mogelijk. Daarna wordt een procedure gestart die bekijkt welke belastingplichten in de aanslag betrokken worden. Belangrijk in deze zijn de start- en sluitdatum van de belastingplicht, deze moet in de te verwerken periode liggen. Daarnaast moet de laatst verwerkte periode aansluitend zijn op de voorgaande periode of leeg zijn.

probleem omschrijving

 1. Belastingplichten diftar, met het aantal ledigingen van afgelopen periode, en zonder einddatum, worden bij de aanslag betrokken, want de belastingplicht valt nog steeds binnen de te verwerken periode. Belastingplichten diftar die in de afgelopen periode beëindigd zijn, vallen niet binnen de te verwerken periode en worden dus niet bij de aanslag betrokken. Deze moeten dan op andere wijze een aanslag krijgen.
 2. Als iemand in de loop van de periode belastingplichtig is geworden, zal een juiste aanslag worden opgelegd. Er is nog geen 'periode-verwerkt'. Voor belastingplichten waarvoor eerder al een periode is afgerekend moet bekeken worden hoe het gat tussen de laatst verwerkte periode (bijvoorbeeld 2014.001) en de nu te verwerken periode (2016.001) wordt overwonnen. Standaard zal gisvg deze aanslagen niet opleggen, daar de te verwerken periode niet aansluit.
 3. Als een kohier over het huidig belastingjaar gestart wordt, wordt ook het huidige tarief gehanteerd. Dit is niet wenselijk indien de afrekening van het voorgaande jaar is.

mogelijke oplossingen

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Degene waarvoor ik in Zevenaar heb gekozen, leidde voor ons tot het minste werk en was het meest simpel uit te voeren. Over het algemeen werkt een simpele oplossing beter dan een complexe (zie KISS-principe).

 1. Ik heb ervoor gekozen om beëindigde belastingplichten middels een script een selectiecode mee te geven in de belastingplicht. Voor deze belastingplichten wordt dan een apart kohier opgelegd. Je zou ook handmatig de selectiecode kunnen vullen bij het muteren van de verhuizing; nadeel: bewerkelijk en controle volledigheid nodig. Andere oplossingsrichtingen die je zou kunnen uitwerken zijn het gebruik van de sluitdatum op 2 januari. Hierdoor valt de belastingplicht binnen de te verwerken periode.
 2. Het probleem van de periode-verwerkt is te omzeilen door vóór de aanslagoplegging middels een script de periode-verwerkt van de diftar-aanslagen met 1 jaar op te hogen, en na de aanslagen met een ander script weer met 1 jaar te verlagen. Om het script zo simpel mogelijk te houden, wordt de periode verwerkt bij alle belastingplichten diftar aangepast, en niet alleen van die plichten waarvoor een aanslag vervaardigd zou moeten gaan worden. Dit kan zonder problemen, daar voor de andere plichten toch geen aanslag wordt vervaardigd.
 3. Tot slot is het van belang dat het tarief voor de ledigingen van de diftar voor het huidige jaar pas wordt opgevoerd nadat de ledigingen voor het oude jaar in rekening zijn gebracht.

proces beschikken en aanslagen

Hieronder het proces beschikken en aanslagen, inclusief de scripts. Dit proces is geactualisserd voor gisvg 18.0. Zie handleiding GISVG voor de meest actuele versie van het proces exclusief de scripts.

 1. HF103 vullen tarieven van het nieuwe jaar, exclusief de tarieven diftar
 2. script diftar_selectie.bat
 3. HF501, kohier diftar met beëindigde belastingplichten. Gebruik de selectiecode zoals deze in stap 2 gevuld is.
 4. BES01 beschikkingen nieuwe tijdvak
 5. HF601 verwerken belastingplichten
 6. HF602 genereren beschikkingsplichten
 7. HF104 toevoegen diftar heffingsoorten aan kohier
 8. script diftar_ophogen.bat
 9. proefkohier / totalen
 10. HF501 definitieve aanslagen
  (als meerdere runs gedraaid worden, moet voor elke run weer HF601 verwerken gedraaid worden)
 11. HF104 verwijder diftar heffingsoorten uit kohier
 12. script diftar_verlagen.bat
 13. HF103 invoeren tarieven diftar van nieuwe jaar